NOTAM for EFJM
FROMTOINFO
26OCT19 060015APR20 1900+ RWY09/27 NO REGULAR WINTER MAINTENANCE FROM: 26OCT19 0600 TO: 15APR20 1900 (D0280/19)
26OCT19 060015APR20 1900+ RWY15/33 CLSD FROM: 26OCT19 0600 TO: 15APR20 1900 (D0279/19)
lentopaikat.fi ei vastaa tämän tiedon paikkansapitävyydestä
lentopaikat.fi does not accept responsibility for the accuracy of this information