Tilapäiset ilmatilavarausalueet (TRA)

Päivitys 12. marraskuuta 2015: Huomioi useiden TRA-alueiden muuttuneet tiedot.

Tilapäisellä ilmatilavarausalueella (Temporary Reserved Airspace, TRA) tarkoitetaan määrätyksi ajaksi tietyn käyttäjäryhmän käyttöön annettua rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa tapahtuva toiminta vaatii ilmatilan varaamisen ja jonka läpi muut ilmatilan käyttäjät voivat lentää lentosuunnitelmareittiä valvotussa ilmatilassa lennonjohdon selvityksellä. TRA-alueita määritetään ainoastaan valvottuun ilmatilaan.

Yleisilmailun kannalta TRA-alueet eivät ole läheskään yhtä merkittäviä kuin TSA-alueet, koska TRA-alueita on määritelty ainoastaan valvottuun ilmatilaan ja TRA-alueen läpi lentäminen on mahdollista lennonjohdon selvityksellä. Yleisilmailijan kannalta riittää TRA-alueiden huomioimiseksi se, että noudattaa lennonjohdolta saamaansa selvitystä.


Lue lisää: Tutustu TRA-alueisiin oheisten ilmailukäsikirjan sivujen avulla.


TRA-alueet (AIP ENR 5.2)

TRA-alueet (AIP ENR 6.4)