Tilapäiset erillisvarausalueet (TSA)

Päivitys 12. marraskuuta 2015: Huomioi useiden TSA-alueiden muuttuneet tiedot.

Tilapäisellä erillisvarausalueella (Temporary Segregated Area, TSA) tarkoitetaan määrätyksi ajaksi tietyn käyttäjäryhmän yksinomaiseen käyttöön annettua rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa tapahtuva toiminta vaatii ilmatilan varaamisen. Tilapäisiä erillisvarausalueita eli TSA-alueita varataan ainoastaan sotilasilmailun käyttöön ja ne ovat sotilastoimielimen valvomia. Suunnitellut varaukset julkaistaan noin vuorokautta aiemmin ilmatilan käyttösuunnitelmassa eli AUP/UUP-dokumentissa Finavian ilmailutiedotuspalvelussa.

Huom! TSA–alueet ovat sulkevia eli "kovaseinäisiä" myös valvomattoman ilmatilan osalta! Aktivoidulle TSA-alueelle lentäminen on kiellettyä ja siksi TSA-aluevaraukset tulee huolellisesti huomioida lennonvalmistelussa.

TSA-alueiden koordinaatit on julkaistu ilmailukäsikirjan osassa ENR 5.2 sekä kartta osassa ENR 6.4 (linkit sivun lopussa). TSA-alueet on ilmailukäsikirjassa julkaistu maanpinnasta ylöspäin, mutta ilmatilan käyttösuunnitelma kertoo kunkin toimintapäivän osalta:

Yleis- ja harrasteilmailun tulee erityisesti huomioida TSA-varauksien alaraja. Vaikka TSA-alueita voidaan poikkeustapauksissa (esim. ilmapuolustusharjoitusten aikana) varata maanpintaan asti, on alaraja yleensä tätä korkeammalla. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Sotilasilmailun viranomaisyksikkö SVY ovat julkaisseet ASM-toimintakäsikirjan, jonka liitteessä 1 "Puolustusvoimien ilmatilankäytön periaatteet" määritellään TSA-alueen alarajan vähimmäiskorkeus normaalitoiminnassa:

Puolustusvoimien lentotoimintaa voi olla myös yllä mainittujen alarajojen alapuolella. Korkeuskoodaavan transponderin käyttö aktiivisen TSA-alueen alapuolisessa ilmatilassa on suositeltavaa.


TSA-alueet (AIP ENR 5.2)

TSA-alueet (AIP ENR 6.4)