Vaara-alueet (D)

Päivitys 12. marraskuuta 2015: Huomioi useiden vaara-alueiden muuttuneet tiedot.

Vaara-alueella tarkoitetaan rajoiltaan määriteltyä ilmatilan osaa, jossa vaihtelevasti määräaikoina saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa.

Vaara-alueita on perustettu kolmea eri käyttötarkoitusta varten:

Lennonsuunnittelussa huomioi, että em. käyttötarkoituksista vain kaksi ensimmäistä esitetään NAV WRNG -kartalla. Yleis- ja harrasteilmailun käyttöön aktivoituja vaara-alueita ei esitetä NAV WRNG -kartalla.

Vaara-alueiden tiedot löytyvät ilmailukäsikirjan osasta ENR 5.1 (linkki alla).

Vaara-alueet (AIP ENR 5.1)

Vaara-alueet (AIP ENR 6.3)