Rajoitusalueet (R)

Päivitys 12. marraskuuta 2015: Huomioi useiden rajoitusalueiden muuttuneet tiedot.

Rajoitusalueella tarkoitetaan valtakunnan maa-alueen tai aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilma-alusten lentämistä on rajoitettu erityisin määräyksin.

Suomen ilmatilassa olevat rajoitusalueet on jaettu kolmeen ryhmään:

Aktiiviselle rajoitusalueelle lentäminen ilman asianmukaista lupaa on kielletty. Huomioi lennonsuunnittelussa että osa rajoitusalueista on ympärivuorokautisesti voimassa kun taas osa on voimassa vain erikseen ilmoitettavina aikoina.


Lue lisää: Tutustu rajoitusalueisiin ilmailukäsikirjan osan ENR 6.3 karttaa sekä osan ENR 5.1 taulukkoa käyttäen.


Rajoitusalueet (AIP ENR 6.3)

Rajoitusalueet (AIP ENR 5.1)