Kieltoalueet (P)

Päivitys 12. marraskuuta 2015: Huomioi neljä uutta kieltoaluetta lisätty ilmailukäsikirjaan.

Kieltoalueella (P-alue) tarkoitetaan valtakunnan maa-alueen tai aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilma-alusten lentäminen on kielletty.

Valtioneuvosto on 21.5.2015 antanut asetuksen neljästä uudesta ilmailun kieltoalueesta. Uusista alueista kolme sijaitsee Helsingissä (Kruununhaka, Meilahti ja Munkkiniemi) ja yksi Naantalissa (Luonnonmaa). Uudet kieltoalueet ulottuvat 500 jalan korkeuteen keskimääräisestä merenpinnasta.

Kaikki ilmailu lentokieltoalueilla on kielletty. Ilmailu käsitteenä pitää sisällään perinteisen lentotoiminnan lisäksi myös miehittämättömien ilma-alusten sekä lennokkien lennättämisen.


Lue lisää: Tutustu kieltoalueiden rajoihin. Kieltoalueet on esitetty ilmailukäsikirjan osan ENR 6.3 kartalla sekä koordinaattipisteinä osassa ENR 5.1.


Kieltoalueet (AIP ENR 6.3)

Kieltoalueet (AIP ENR 5.1)