Lennonjohtoalueet (CTA)

Päivitys 12. marraskuuta 2015: Huomioi uudet CTA-alueet Oulussa, Turussa ja Vaasassa sekä muutokset Jyväskylä CTA:n sivurajoihin.

Suomessa on useita lennonjohtoalueita (Control Area, CTA) lentopinnan FL 95 alapuolelle. Lennonjohtoalueet ovat valvottua ilmatilaa ja ne on määritelty ilmailukäsikirjan osassa ENR 2.1 (linkki sivun lopussa) sekä esitetty ANC 1:500.000 ilmailukartoilla (saatavilla Karttakeskuksen karttakaupasta).

EFJY CTA

Jyväskylän lähestymisalueen ympärille on perustettu lennonjohtoalue EFJY CTA erityisesti Ilmavoimien lentokoulutuksen tarpeisiin. Lennonjohtoalueen alaraja on 2000 FT MSL ja yläraja lentopinta FL 95. Alueen EFJY CTA osalta huomioi seuraavaa:

EFHK CTA -alueet

Helsingin lähestymisalueen itä- ja länsipuolille on perustettu lennonjohtoalueet EFHK CTA EAST ja EFHK CTA WEST osittain aiempien EFHK TMA EAST ja EFHK TMA WEST -lähestymisalueiden paikalle. Lennonjohtoalueiden alaraja on lentopinta FL65 ja yläraja lentopinta FL95. Alueet ovat pysyvästi voimassa (H24) ja ne ovat TMZ-vyöhykettä. Kaksipuoleinen radioyhteys vaaditaan, kuten aina valvotussa ilmatilassa.

EFOU, EFTU ja EFVA

Oulun, Turun ja Vaasan lähestymisalueiden ympärille (osittain) on perustettu lennonjohtoalueet, joiden alaraja on lentopinta FL65 ja yläraja lentopinta FL95. Alueet ovat aktiivisia niitä hallinnoivia ATS-yksikköjen ollessa auki.


Lue lisää: Tutustu CTA-alueiden määrittelyyn ilmailukäsikirjan osassa ENR 2.1.3 (linkki alla).


Lennonjohtoalueet, CTA (AIP ENR 2.1.3)